Search This Blog

Sunday, November 27, 2011

Nota Sinonim


1. Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud
    yang sama atau seerti.

A.   aman           =       tenteram

B.   awas           =       waspada

C.   baling          =       lontar

D.   gembira       =       seronok

E.  cantik             =          lawa

      F. cedera              =          luka

No comments:

Post a Comment