Search This Blog

Sunday, November 27, 2011

Nota Kata Sendi Nama


1. Kata sendi nama digunakan untuk menyatakan arah, tempat,
    benda, masa, orang dan sebagainya.

A.   Daripada    - orang, tempat, masa, perbandingan.
Cth:        Baju lebih mahal daripada seluar.

B.   Pada           - masa, benda, manusia
Cth:        Saya bangun pada awal pagi.

C.   Kepada       - orang, sasaran
Cth:        Berikan beg ini kepada adik.

No comments:

Post a Comment