Search This Blog

Sunday, November 27, 2011

Nota Antonim


1. Antonim ialah perkataan yang mempunyai maksud
    yang berlawan erti.

A.   awal            x        akhir

B.   bongsu        x        sulung

C.   cuai             x        cermat

D.   dulu            x        sekarang

E.   hadir           x        ponteng

F.   kecil            x        besar

G.   rugi             x        untung

H.   mahal          x        murah


No comments:

Post a Comment