Search This Blog

Saturday, November 26, 2011

LATIHAN SUSUN PERKATAAN (2)


Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

1.  dan cantik.  /   bersih  /   Kampung  /  mereka
 ______________________________________________.

2.  rajin.  /   Mereka   /  sangat
________________________________________________.

3.  baik.  /   murid   /  Mereka  /  yang
________________________________________________.

4.   cara   /   Inilah   /  tangan.  /  basuh
________________________________________________.

5.   bersih   /   Tangan   /  harum.  /  dan
________________________________________________.

No comments:

Post a Comment