Search This Blog

Sunday, December 11, 2011

Suku Kata


Batangkan suku kata di bawah.


1. mata        = __________________         +          __________________


2. dada        = __________________         +          __________________


3. titi              = __________________         +          __________________


4. pokok       = __________________         +          __________________


5. kebun        = __________________         +          __________________


6. pintu         = __________________         +          __________________


7. petai        = __________________         +          __________________


8. kambing   = __________________         +          __________________


9. mangkuk  = __________________         +          __________________


10. lembing   = __________________         +          __________________


11. songkok             = __________________         +          __________________

Tuesday, November 29, 2011

NOTA KATA TANYA


1. Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal.

A.   Apakah ~  menanya benda
- Apakah benda bulat itu ?

B.   Siapakah ~ menanya manusia
- Siapakah nama bapa kamu ?

C.   Bilakah ~ menanya masa
- Bilakah kamu pergi ke perpustakaan ?

D.   Bagaimanakah  ~  menanya cara
- Bagaimanakah cuaca di Segamat?

E.   Mengapakah  ~  menanya sebab
- Mengapakah kamu tidak hadir ke sekolah semalam ?

F.   Mana  ~  menanya tempat
- Di manakah kamu tinggal ?

NOTA SIMPULAN BAHASA


1. Simpulan Bahasa ialah ungkapan yang terdiri
    daripada dua perkataan yang membawa maksud
    tertentu.

A.   Kaki bangku – tidak pandai bermain bola

B.   Isi hati – perasaan seseorang.

C.   Yatim piatu – anak-anak yang kematian ibu bapa.
 
     D.   Buah fikiran – pendapat.

     E.   Anak emas – anak kesayangan

     F.   Puteri lilin – orang yang tidak tahan panas